Kunal Mukhopadhyay

Not my business – my foot!

In Sweden on October 27, 2007 at 12:41 pm

Den är helt otroligt och OACCEPTABELT.
Jag kan själv förstå hur det känns att VILJA arbeta, men inte få något jobb i Sverige. Men att utnyttja sig av människas vedermödor är absolut synd och helt omänsklig. OCH hur kan man leva med sig, och ha nånting som kallas för “samvete”, när man ser människa som slavar på arbetsplats…att sega, nej värre då…TÄNKA…att det är “inte min business”! Skäms!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: